Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

Билим берүү ресурстары

Гендердик стереотиптер деген эмне

Гендердик стереотиптер деген эмне

https://www.youtube.com/watch?v=1tEZ1CQcYUY
Аялдар менен эркектердин теңдиги түшүнүгү эмнени билдирет

Аялдар менен эркектердин теңдиги түшүнүгү эмнени билдирет

Жыныс, гендер жана гендердик ролдор

Жыныс, гендер жана гендердик ролдор

Биз кесипти туура тандайбызбы

Биз кесипти туура тандайбызбы

Биздин диний ишенимдерибиз кыздардын билим алууга болгон укугун чектебеши керек

Биздин диний ишенимдерибиз кыздардын билим алууга болгон укугун чектебеши керек

Эрте турмуш курган кыздар кандай кыйынчылыктарга кабылат?

Эрте турмуш курган кыздар кандай кыйынчылыктарга кабылат?

Биз кесипти туура тандайбызбы

Ыдык көрсөтүү зордук-зомбулукка алып келиши мүмкүн!

Ыдык көрсөтүү – бул адамдын эркине каршы жасалган, анын аң-сезимине жана денесине ыңгайсыздык жараткан кордоо жана тажатуу. Мындай мамиле тикелей же каймана сөз менен кемсинтүүдөн, коркутуудан, опузалоодон, орой тамашадан же жагымсыз каттардан, телефон чалуулардан, зекетүүдөн, уят-сыйсыз жаңсоолордон, тийишүүдөн, далга таптоодон, чымчылоодон, уруудан, кол салуудан же башка ушуга окшогон кыймыл аракеттерден билиниши мүмкүн...