Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

Материалдар

  • Тренингдердин методологиялык базасы

    Бул документтин мазмуну мыкты тажрыйбаларды чогулткандан кийин иштелип чыккан Стандарттык моделди жана Консультативдик кеңештин мүчөлөрү менен фокус топтор тарабынан аныкталган, максаттуу топтордун окутууга бардык муктаждыктарын чогулткан отчетту эске алуу менен иштелип чыккан. Долбоордо каралган 4 топко арналган тренингдердин ар бири үчүн төмөнкү структуралар аныкталган: 1) максаттар; 2) мазмуну; 3) окутуунун натыйжалары; 4) канааттандырылышы керек муктаждыктар ; 5) методология; 6) баалоо ыкмасы; 7) Туруктуу өнүктүрүүнүн кандай максаттары сунушталган мазмунда камтылган жана алар гендердик теңчиликке жетишүү боюнча улуттук планда каралганбы же жокпу.

  • Гендердик теңчиликти илгерилетүүнүн Cтандарттык модели

    Бул Документ Кыргызстандагы жана Европадагы эң мыкты тажрыйбаларды чогултуу процессинин жыйынтыктарын жалпылайт – бул “Эң мыкты тажрыйбалардын жыйнагы”. Отчетунун иштелип чыгышына алып келди – жана Фокус-топтордун ишинин негизинде долбоорго тартылган максаттуу категориялардын аныкталган муктаждыктары.