Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

Журналисттер жана медиа өкүлдөрү үчүн гендердик сезимтал журналистика боюнча тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

Бөлүш