Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

Пайдалуу шилтемелер

  • Аялдар үчүн эскертме

    Бул эскертме Кыргыз Республикасындагы БУУнун Туруктуу Координаторунун жалпы жетекчилиги астында жана БУУнун беш агенттиги тарабынан ишке ашырылуучу “Луч Света” демилгесинин алкагында иштелип чыккан. Бул эскертме карантин учурунда үй-бүлөлүк зомбулукка кабылган же башынан өткөргөн аялдар үчүн иштелип чыккан, алар психологдордун онлайн консультацияларын, медициналык жана юридикалык кызматтардды кантип пайдалана ала тургандыгын түшүндүрүп берет.

  • Ишеним телефондор

    Ички иштер башкармалыктарынын, күнү-түнү иштөөчү ишеним линиялардын жана кризистик борборлордун телефон номерлери.