Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!
“COVID-19 инфекциясынын Кыргыз Республикасындагы аялдардын жана эркектердин абалына тийгизген таасири. 2020-жылдын 15-майына карата оперативдүү гендердик анализ”

Көбүрөөк окуу
Кыргыз Республикасында зомбулуктан жана дискриминациядан коргоонун кепилдиктери. UPR сунуштары

Көбүрөөк окуу
Гендердик маселелер боюнча семинар ЕБ-КР

Көбүрөөк окуу

Артыкчылыктуу багыттар

Стереотиптерден эркин Билим берүү

ОбразованиеСтандарттарды жана окуу-усулдук комплекстерди гендердик жана дискриминацияга каршы экспертизадан өткөрүүгө колдоо көрсөтүү жана Кыргыз Республикасынын билим берүү кызматкерлеринин гендердик компетенттүүлүгүн жогорулатуу.

Гендердик сезимтал ММК стандарттары

СотрудничествоКыргызстанда гендердик сезимтал журналистиканын стандарттарын иштеп чыгууга жана жайылтууга көмөктөшүү, Жогорку окуу жайларга журналистика боюнча адистерди даярдоодо бул стандарттарды колдонуу боюнча усулдук колдоо көрсөтүү, массалык маалымат каражаттары, гендердик эксперттер жана бейөкмөт уюмдардын ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу.

Гендердик саясатты ишке ашыруу боюнча кызматташуу

СМИГендердик маселелер боюнча жооптуу министрликтердин, ведомстволордун, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын адистеринин потенциалын жогорулатуу жана, гендердик күн тартибин илгерилетүү максатында мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен натыйжалуу өз ара аракеттенүү үчүн жарандык коомдук уюмдардын потенциалын чыңдоо аркылуу улуттук жана жергиликтүү деңгээлде гендердик басмырлоону жана зомбулукту алдын алуу, ага таасир этүү боюнча ведомстволор аралык кызматташууну колдоо.

Долбоордун материалдары

Презентациялар
Басылмалар
Отчеттор
Кеп

Видео

Гендер деген эмне, гендер, гендердик ролдор

Бул видеодо гендердик, жыныстык жана гендердик ролдор кандай экендиги каралат. Секс аялдар менен эркектердин универсалдуу биологиялык айырмачылыктарын билдирет. Гендер (гендердик-гендердик) -...

Карантин маалында үй-бүлөдө аялдарга карата зомбулук өстү.

"2019-жылдын алгачкы үч айында 1404 үй-бүлөлүк зомбулук учуру катталса, 2020-жылдын январь-март айларында бул көрсөткүч 65% га өскөн, тактап айтканда 2219 учур катталган. Өзгөчө абал режиминин...

Аялдар менен эркектердин теңдиги түшүнүгү эмнени билдирет

Аялдар менен эркектердин теңдиги түшүнүгү эмнени билдирет

Галерея