Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!
“COVID-19дун Кыргыз Республикасындагы аялдар менен эркектердин абалына тийгизген таасири. 2020-жылдын 15-майына карата гендердик тез талдоо” иликтөөсүнүн жыйынтыктары жөнүндө отчет жарыяланды.

Көбүрөөк окуу

Артыкчылыктуу багыттар

Стереотиптерден эркин Билим берүү

ОбразованиеСтандарттарды жана окуу-усулдук комплекстерди гендердик жана дискриминацияга каршы экспертизадан өткөрүүгө колдоо көрсөтүү жана Кыргыз Республикасынын билим берүү кызматкерлеринин гендердик компетенттүүлүгүн жогорулатуу.

Гендердик сезимтал ММК стандарттары

СотрудничествоКыргызстанда гендердик сезимтал журналистиканын стандарттарын иштеп чыгууга жана жайылтууга көмөктөшүү, Жогорку окуу жайларга журналистика боюнча адистерди даярдоодо бул стандарттарды колдонуу боюнча усулдук колдоо көрсөтүү, массалык маалымат каражаттары, гендердик эксперттер жана бейөкмөт уюмдардын ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу.

Гендердик саясатты ишке ашыруу боюнча кызматташуу

СМИГендердик маселелер боюнча жооптуу министрликтердин, ведомстволордун, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын адистеринин потенциалын жогорулатуу жана, гендердик күн тартибин илгерилетүү максатында мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен натыйжалуу өз ара аракеттенүү үчүн жарандык коомдук уюмдардын потенциалын чыңдоо аркылуу улуттук жана жергиликтүү деңгээлде гендердик басмырлоону жана зомбулукту алдын алуу, ага таасир этүү боюнча ведомстволор аралык кызматташууну колдоо.

Долбоордун материалдары

Презентациялар
Басылмалар
Отчеттор
Кеп

Видео

Гендер деген эмне, гендер, гендердик ролдор

Бул видеодо гендердик, жыныстык жана гендердик ролдор кандай экендиги каралат. Секс аялдар менен эркектердин универсалдуу биологиялык айырмачылыктарын билдирет. Гендер (гендердик-гендердик) -...

Галерея