Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

Басылмалар

Кыргыз Республикасында саясаттагы аялдарга карата зомбулук: изилдөөнүн жыйынтыктары

Кыргыз Республикасында саясаттагы аялдарга карата зомбулук: изилдөөнүн жыйынтыктары

Кыргыз Республикасындагы мектептик билим берүү системасына, башталгыч жана орто кесиптик билим берүү системасына гендердик талдоо жүргүзүүнүн натыйжалары боюнча АНАЛИТИКАЛЫК ОТЧЕТ

Журналистика факультеттеринин окутуучулары үчүн гендердик сезимтал журналистика боюнча тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

Журналисттер жана медиа өкүлдөрү үчүн гендердик сезимтал журналистика боюнча тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

Мамлекеттик органдардын пресскатчылары үчүн гендердик сезимтал журналистика боюнча тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтүү комитеттердин мүчөлөрү үчүн практикалык колдонмо

Окуу-методикалык комплекстеринин басмырлоого каршы жана гендердик экспертизанын методологиясы боюнча тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

“Гендердик сезимтал журналистиканын стандарттары” методикалык колдонмосу

Кыргыз Республикасындагы мектептик билим берүү системасына, башталгыч жана орто кесиптик билим берүү системасына гендердик талдоо жүргүзүүнүн натыйжалары боюнча АНАЛИТИКАЛЫК ОТЧЕТ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү жөнүндө тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес уюмдарынын ишмердүүлүгүнө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү жөнүндө тренинг өтүү боюнча КОЛДОНМО

Журналистика факультеттеринин окутуучулары үчүн гендердик сезимтал журналистика боюнча тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

Журналистика факультеттеринин окутуучулары үчүн гендердик сезимтал журналистика боюнча тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине комплекстүү гендердик мамилени киргизүү жөнүндө КОЛДОНМО

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине комплекстүү гендердик мамилени киргизүү жөнүндө КОЛДОНМО

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине комплекстүү гендердик мамилени киргизүү жөнүндө КОЛДОНМО

Коммерциялык эмес уюмдарынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен кызматташтыгын өркүндөтүү аркылуу гендердик теңчилик саясатын илгерилетүү жөнүндө КОЛДОНМО

Кыргыз Республикасынын билим берүү системасынын гендердик өлчөмү

Тренингдердин методологиялык базасы

Долбоордун максаттуу топторунун муктаждыктары жөнүндө отчет

Алдыңкы тажрыйбалар жыйнагы Отчет

Гендердик теңчиликти илгерилетүүнүн Cтандарттык модели

Гендердик теңчиликти илгерилетүүнүн Cтандарттык модели

Долбоордун брошюрасы