Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы 2006-жылдын 13-декабрында кабыл алган Майыптардын укуктары жөнүндө конвенция жана аны жактыруучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу

Бөлүш