Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

“Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ишин уюштуруу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө” Ички иштер министирлигинин №970 буйругу

Бөлүш