Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Тынчтыкта жана коопсуздукту камсыз кылууда айымдардын ролу жөнүндө 1325-резолюциясын аткаруу боюнча иш-аракеттер планын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу

Бөлүш