Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

Туруктуу өнүктүрүүнүн №4 Максатынын Кыргыз Республикасы тарабынан аткарылышына сереп

2020-жылдын 10-февралында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин жыйындар залында Туруктуу өнүгүүнүн №4 Максатын ишке ашыруу бөлүгүндө «Инклюзивдик жана тең укуктуулукту камсыздоо сапаттуу билим берүү жана бардыгы үчүн өмүр бою билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн жайылтуу».
Билим берүү министрлигинде өткөн жыйынга «Социалдык технологиялар агенттиги» бейөкмөт уюмунун директору Зульфия Көчөрбаева чакырылган.

Бөлүш