Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

Журналистика ишкердигинин укуктук жана этикалык негиздери

Бөлүш

Ошондой эле окуңуз