Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

Баннер на главной kg

“COVID-19дун Кыргыз Республикасындагы аялдар менен эркектердин абалына тийгизген таасири. 2020-жылдын 15-майына карата гендердик тез талдоо” иликтөөсүнүн жыйынтыктары жөнүндө отчет жарыяланды.

Гендер деген эмне, гендер, гендердик ролдор

Бул видеодо гендердик, жыныстык жана гендердик ролдор кандай экендиги каралат. Секс аялдар менен эркектердин универсалдуу биологиялык айырмачылыктарын билдирет. Гендер (гендердик-гендердик) - аялдардын жана эркектердин социалдык жүрүм-турумун, алардын бири-бири менен болгон мамилесин аныктоочу маданий мүнөздөмөлөрдүн белгилүү бир жыйындысы. Гендердик ролдор - бул иш-аракеттерди, милдеттерди жана милдеттерди аныктоочу, эркек жана аял деп кабыл алынган жүрүм-турум. Гендердик ролдор туруктуу эмес, өзгөрүлмө, бир маданияттын ичинде да, ар башка маданияттарда да ар түрдүү. Видео "HERo / DatkAyim - Жаңы жол менен гендердик теңчиликти жайылтуу" долбоорунун алкагында даярдалды, Долбоорду "Социалдык Технологиялар Агенттиги" бейөкмөт уюму жана "Данило Долчи" чыгармачыл өнүгүү борбору Европа Бирлигинин каржылык колдоосу менен ишке ашырууда.