Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

Коммерциялык эмес уюмдарынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен кызматташтыгын өркүндөтүү аркылуу гендердик теңчилик саясатын илгерилетүү жөнүндө КОЛДОНМО

Бөлүш