Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

Кыргыз Республикасындагы мектептик билим берүү системасына, башталгыч жана орто кесиптик билим берүү системасына гендердик талдоо жүргүзүүнүн натыйжалары боюнча АНАЛИТИКАЛЫК ОТЧЕТ

Бөлүш