Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

Окуу-методикалык комплекстеринин басмырлоого каршы жана гендердик экспертизанын методологиясы боюнча тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

Бөлүш