Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

Аялдарга карата басмырлоонун бардык формаларын жоюу жөнүндө конвенция

Пекин декларациясы жана иш-аракеттер платформасы

Аялдардын саясий укуктары жөнүндө конвенция

Үй-бүлөлүү аялдардын жарандыгы жөнүндө конвенция

Никеге турууга макулдук берүү, никеге туруу жаш курагы жана никени каттоо жөнүндө конвенция

Өзгөчө кырдаалдарда жана куралдуу жаңжалдарда аялдарды жана балдарды коргоо боюнча декларация

Кыргыз Республикасынын Конституциясы

“Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы

БУУнун 1325 Резолюциясы

“Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

БУУнун 1820 (2008) резолюциясы

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы

Аялдар Лидерлик Академиясына катышуучуларды кабыл алуу жарыяланат

Аялдар Лидерлик Академиясына катышуучуларды кабыл алууну жарыяланат

Долбоордун брошюрасы

Журналистика ишкердигинин укуктук жана этикалык негиздери

Басылма жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө арналган. Басылма туура эмес маалыматтарды же ар-намысты, кадыр-баркты жана ишкердик беделди кемсинткен маалыматтарды жарыялоо жана жайылтуу үчүн куугунтуктоо тобокелдигин азайтууга багытталган негизги сунуштарды камтыйт. Маалымат булагына шилтеме: http://www.adilet.kg/ky/library/full/98

“Даткайым – Гендердик теңдикке жаңыча жетишүү” долбоорунун алкагында төрт онлайн консультация өткөрүлдү

"Даткайым - Гендердик теңдикке жаңыча жетишүү" долбоорунун алкагында төрт онлайн консультация өткөрүлдү

Гендердик күн тартибин илгерилетүү үчүн кызматташууну бекемдөө боюнча онлайн консультациялар

Гендердик күн тартибин илгерилетүү үчүн кызматташууну бекемдөө боюнча онлайн консультациялар

Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы 2006-жылдын 13-декабрында кабыл алган Майыптардын укуктары жөнүндө конвенция жана аны жактыруучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу

Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктештигине мүчө мамлекеттердеги демократиялык шайлоолордун стандарттары, шайлоо укуктары жана эркиндиктери жөнүндө конвенция

Кыргыз Республикасынын төртүнчү мезгилдүү баяндамасына карата Аялдарды басмырлоонун бардык формаларын жоюу жөнүндө конвенция боюнча БУУнун комитетинин корутунду сунуштамаларын ишке ашыруунун иш-аракеттер планы

“Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

2020-жылга чейин гендерлик теңчиликке жетишүү боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясы жана Кыргыз Республикасында гендерлик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “2020-жылга чейин гендерлик теңчиликке жетишүү боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясы жана Кыргыз Республикасында гендерлик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планы жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтом

Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Тынчтыкта жана коопсуздукту камсыз кылууда айымдардын ролу жөнүндө 1325-резолюциясын аткаруу боюнча иш-аракеттер планын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу

Кыргыз Республикасынын төртүнчү мезгилдүү баяндамасына карата Аялдарды басмырлоонун бардык формаларын жоюу жөнүндө конвенция боюнча БУУнун комитетинин корутунду сунуштамаларын ишке ашыруунун иш-аракеттер планы жана аны ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу

“Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ишин уюштуруу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө” Ички иштер министирлигинин №970 буйругу

Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министирлиги жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агентиги тарабынан “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтүү комитеттер жөнүндө бекитүү жөнүндө” буйругу

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Аялдардын иштери жана гендердик өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешти түзүү жөнүндө жобо жана аны бекитүүчү токтом

Аялдар үчүн эскертме

Бул эскертме Кыргыз Республикасындагы БУУнун Туруктуу Координаторунун жалпы жетекчилиги астында жана БУУнун беш агенттиги тарабынан ишке ашырылуучу “Луч Света” демилгесинин алкагында иштелип чыккан. Бул эскертме карантин учурунда үй-бүлөлүк зомбулукка кабылган же башынан өткөргөн аялдар үчүн иштелип чыккан, алар психологдордун онлайн консультацияларын, медициналык жана юридикалык кызматтардды кантип пайдалана ала тургандыгын түшүндүрүп берет.

Ишеним телефондор

Ички иштер башкармалыктарынын, күнү-түнү иштөөчү ишеним линиялардын жана кризистик борборлордун телефон номерлери.