Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

ЖМКлар жана социалдык медиа арасындагы конкурстун жеңүүчүлөрү

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОЕКТА СРЕДИ СМИ

Жергиликтүү деңгээлде үй-бүлөлүк зомбулук менен кантип биргелешип күрөшүү керек: үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо боюнча жергиликтүү комитеттердин иш тажрыйбасы

Кыргыз Республикасында саясаттагы аялдарга карата зомбулук: изилдөөнүн жыйынтыктары

Кыргыз Республикасында саясаттагы аялдарга карата зомбулук: изилдөөнүн жыйынтыктары

Кыргыз Республикасындагы мектептик билим берүү системасына, башталгыч жана орто кесиптик билим берүү системасына гендердик талдоо жүргүзүүнүн натыйжалары боюнча АНАЛИТИКАЛЫК ОТЧЕТ

Журналистика факультеттеринин окутуучулары үчүн гендердик сезимтал журналистика боюнча тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

Журналисттер жана медиа өкүлдөрү үчүн гендердик сезимтал журналистика боюнча тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

Мамлекеттик органдардын пресскатчылары үчүн гендердик сезимтал журналистика боюнча тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтүү комитеттердин мүчөлөрү үчүн практикалык колдонмо

Окуу-методикалык комплекстеринин басмырлоого каршы жана гендердик экспертизанын методологиясы боюнча тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

“Гендердик сезимтал журналистиканын стандарттары” методикалык колдонмосу

«ДаткАйым – Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү» долбоорунун жыйынтыктоочу конференциясы

Кыргыз Республикасындагы мектептик билим берүү системасына, башталгыч жана орто кесиптик билим берүү системасына гендердик талдоо жүргүзүүнүн натыйжалары боюнча АНАЛИТИКАЛЫК ОТЧЕТ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү жөнүндө тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес уюмдарынын ишмердүүлүгүнө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү жөнүндө тренинг өтүү боюнча КОЛДОНМО

Журналистика факультеттеринин окутуучулары үчүн гендердик сезимтал журналистика боюнча тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

Журналистика факультеттеринин окутуучулары үчүн гендердик сезимтал журналистика боюнча тренинг өтүү КОЛДОНМОСУ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине комплекстүү гендердик мамилени киргизүү жөнүндө КОЛДОНМО

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине комплекстүү гендердик мамилени киргизүү жөнүндө КОЛДОНМО

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине комплекстүү гендердик мамилени киргизүү жөнүндө КОЛДОНМО

Коммерциялык эмес уюмдарынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен кызматташтыгын өркүндөтүү аркылуу гендердик теңчилик саясатын илгерилетүү жөнүндө КОЛДОНМО

Гендердик стереотиптер деген эмне

Гендердик стереотиптер деген эмне

https://www.youtube.com/watch?v=1tEZ1CQcYUY
Аялдар менен эркектердин теңдиги түшүнүгү эмнени билдирет

Аялдар менен эркектердин теңдиги түшүнүгү эмнени билдирет

Жыныс, гендер жана гендердик ролдор

Жыныс, гендер жана гендердик ролдор

Биз кесипти туура тандайбызбы

Биз кесипти туура тандайбызбы

Биздин диний ишенимдерибиз кыздардын билим алууга болгон укугун чектебеши керек

Биздин диний ишенимдерибиз кыздардын билим алууга болгон укугун чектебеши керек

Эрте турмуш курган кыздар кандай кыйынчылыктарга кабылат?

Эрте турмуш курган кыздар кандай кыйынчылыктарга кабылат?

Биз кесипти туура тандайбызбы

Кыргыз Республикасынын билим берүү системасынын гендердик өлчөмү

Тренингдердин методологиялык базасы

Долбоордун максаттуу топторунун муктаждыктары жөнүндө отчет

Алдыңкы тажрыйбалар жыйнагы Отчет

Ыдык көрсөтүү зордук-зомбулукка алып келиши мүмкүн!

Ыдык көрсөтүү – бул адамдын эркине каршы жасалган, анын аң-сезимине жана денесине ыңгайсыздык жараткан кордоо жана тажатуу. Мындай мамиле тикелей же каймана сөз менен кемсинтүүдөн, коркутуудан, опузалоодон, орой тамашадан же жагымсыз каттардан, телефон чалуулардан, зекетүүдөн, уят-сыйсыз жаңсоолордон, тийишүүдөн, далга таптоодон, чымчылоодон, уруудан, кол салуудан же башка ушуга окшогон кыймыл аракеттерден билиниши мүмкүн...

“ДаткАйым – Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү” жарандык коомдун өкүлдөрүн, активисттерди жана мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин мүчөлөрүн мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана бейөкмөт уюмдарынын ишмердүүлүгүндө гендердик теңчиликти алдыга жылдыруу жана жайылтуу темасына арналган 1 күндүк тренингке катышууга чакырат!

“ДаткАйым – Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү” жарандык коомдун өкүлдөрүн, активисттерди жана мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин мүчөлөрүн мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана бейөкмөт уюмдарынын ишмердүүлүгүндө гендердик теңчиликти алдыга жылдыруу жана жайылтуу темасына арналган 1 күндүк тренингке катышууга чакырат!

Дискриминацияга каршы методология жана гендердик экспертиза боюнча мектеп окуу китептеринин авторлору үчүн тренинг

“COVID-19 инфекциясынын Кыргыз Республикасындагы аялдардын жана эркектердин абалына тийгизген таасири. 2020-жылдын 15-майына карата оперативдүү гендердик анализ”

“Бизнес эртең мененки тамак: бирдей мүмкүнчүлүктөр”

«ДаткАйым» долбоорунун Консультативдик кеңешинин отуруму

Кыргыз Республикасында зомбулуктан жана дискриминациядан коргоонун кепилдиктери. UPR сунуштары

“ДаткАйым – гендердик теңчиликти жаңыча илгерилетүү” долбоорунун командасынын КР Билим берүү жана илим министрлигинин китеп басып чыгаруу секторунун башчысы менен жолугушуусу.

Кыргызстанда “ДаткАйым – гендердик теңчиликти жаңыча илгерилетүү” долбоору ишке кирди.

«Үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарды коргоого өзгөчө абалдын тийгизген таасири: учурдагы абал жана перспективалар» тегерек столу.

2020-жылдын 30-апрелинде «Үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыктарын коргоого өзгөчө абалдын тийгизген таасири: учурдагы абалы жана келечеги» аттуу тегерек стол болуп өттү.

Зордук-зомбулукка каршы тынчтык митинги аялдардын укуктары үчүн 8-марттагы Аялдардын тилектештик маршынын таркатылышына реакция катары

Гендердик маселелер боюнча семинар ЕБ-КР

Туруктуу өнүктүрүүнүн №4 Максатынын Кыргыз Республикасы тарабынан аткарылышына сереп

НТС телеканалынын “Эмнеге” программасында “ДаткАйым” долбоорунун координатору Бактыгүл Исланбекованын сүйлөгөн сөзү.

“Жаргылчак” программасында сүйлөгөн Санжыр радиосу, долбоордун координатору Бактыгүл Исланбекова

БИЛДИРУУ

КЫРГЫЗСТАНДЫН АКТИВДУУ АЯЛДАРЫНЫН ЖАНА КАМКОР ГРАЖДАНДАРЫНЫН БИЛДИРУУСУ.

Жогорку Кеңеш эмгек жана социалдык коргоо министри кызматына Ализа Солтонбекованын талапкерлигин жактырды

Жогорку Кеңеш эмгек жана социалдык коргоо министри кызматына Ализа Солтонбекованын талапкерлигин жактырды

Пандемия учурунда үй-бүлөлүк зомбулук фактыларынын саны 60 пайызга өскөн

Пандемия учурунда үй-бүлөлүк зомбулук фактыларынын саны 60 пайызга өскөн

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин изилдөөсү COVID-19нын үй чарбаларына тийгизген таасирине баа берүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин изилдөөсү COVID-19нын үй чарбаларына тийгизген таасирине баа берүү

“Дүйнө калкынын абалы 2020” маалыматына ылайык, “Жыл сайын миллиондогон кыздар үй-бүлөлөрүнүн, досторунун жана коомчулуктарынын толук маалыматы жана макулдугу менен физикалык жана эмоционалдык жактан жабыркашат”

"Дүйнө калкынын абалы 2020" маалыматына ылайык, "Жыл сайын миллиондогон кыздар үй-бүлөлөрүнүн, досторунун жана коомчулуктарынын толук маалыматы жана макулдугу менен физикалык жана эмоционалдык жактан жабыркашат"

Кыргызстанда парламенттин алдында аялдардын укуктары боюнча кеңеш түзүлдү!

Кыргызстанда парламенттин алдында аялдардын укуктары боюнча кеңеш түзүлдү!

“Аялдар бул кризистин таанылбаган баатырлары!”

"Аялдар бул кризистин таанылбаган баатырлары!"

Кыргызстанда смартфондор үчүн ала качуу тууралуу биринчи оюн пайда болду

Кыргызстанда смартфондор үчүн ала качуу тууралуу биринчи оюн пайда болду

BYU түптөгөн изилдөө аялды чындап угушу үчүн эмне керек экенин көрсөтүп турат.

BYU түптөгөн изилдөө аялды чындап угушу үчүн эмне керек экенин көрсөтүп турат.

— Негизги милдет — аман калуу. Агрессор менен жалгыз калсаң эмне кылуу керек?

— Негизги милдет — аман калуу. Агрессор менен жалгыз калсаң эмне кылуу керек?

Карантин шартында эркектер үй жумуштарынын оорчулугун аялдар менен бөлүшүшү керек

Карантин шартында эркектер үй жумуштарынын оорчулугун аялдар менен бөлүшүшү керек

Аялдар үчүн эскертүүлөр

Аялдар үчүн эскертүүлөр

БУУнун жана ЕБнин “Жарык шооласы” демилгесинин алкагында зомбулукка кабылган аялдар үчүн кыска мөөнөттүү кризистик борборлор уюштурулду.

БУУнун жана ЕБнин “Жарык шооласы” демилгесинин алкагында зомбулукка кабылган аялдар үчүн кыска мөөнөттүү кризистик борборлор уюштурулду.

Ковид-19: пандемия эркектер менен аялдарга кандайча башкача таасир этет. Жана эмне үчүн

Ковид-19: пандемия эркектер менен аялдарга кандайча башкача таасир этет. Жана эмне үчүн

COVID-19нын гендердик таасири: кесепеттери, алсыздыктары жана жооптору.

COVID-19нын гендердик таасири: кесепеттери, алсыздыктары жана жооптору.

Кыргызстандыктар саясатта аялдардын көп болушу керек деп эсептешет.

Кыргызстандыктар саясатта аялдардын көп болушу керек деп эсептешет.

Кыргызстандын бардык аймактарында үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттер (КПВ) киргизилүүдө.

Кыргызстандын бардык аймактарында үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттер (КПВ) киргизилүүдө.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын алдында Аялдардын укуктары жана гендердик зомбулукка каршы күрөшүү боюнча кеңеш түзүлдү.

Кыргызстандын журналисттери гендердик сезимтал журналистиканын стандарттары боюнча окуудан өтүштү

Кыргызстандын журналисттери гендердик сезимтал журналистиканын стандарттары боюнча окуудан өтүштү

8-мартка белгиленген жөө жүрүшкө байланыштуу “Курак” аялдар форуму” коомдук бирикмеси ачык кайрылуу жасады.Бирок белгисиз адамдар чагымчылдык менен акцияны үзгүлтүккө учуратышкан.

Общественное объединение "Женский форум "Курак" выступило с открытым обращением в связи с маршем, который планировали провести 8 марта. Однако неизвестные мужчины сорвали акцию, устроив провокации.

Аудиториянын жаңылыктарга болгон муктаждыгынын универсалдуу модели

Гендердик статистика жана гендердик дата- журналистика

Гендердик мүнөздөгү редакциялык саясат

Аялдарга карата зомбулук боюнча гендердик сезимтал материалдарды даярдоо эрежелери

Гендердик сезимтал журналистика

Гендердик дискриминация. ЖМКдагы сексизм

Саясат, экономика, билим берүү: гендердик срез

Шектенүү, стереотиптер, дискриминация

Гендердик ролдор жана стереотиптер

Гендер эл аралык укук жана улуттук мыйзамдарда

ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ ОТЧЕТ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТТИК ШАЙЛООСУН МѲѲНѲТТѲН ЭРТЕ ӨТКӨРҮҮ ЖАНА УЮШТУРУУ ЖОЛ-ЖОБОСУНА БАЙКОО ЖҮРГҮЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ ГЕНДЕРДИК МОНИТОРИНГДИН

Гендердик стереотиптер деген эмне

Тренингдердин методологиялык базасы

Аялдар менен эркектердин теңдиги түшүнүгү эмнени билдирет

Жыныс, гендер жана гендердик ролдор

Карантин маалында үй-бүлөдө аялдарга карата зомбулук өстү.

"2019-жылдын алгачкы үч айында 1404 үй-бүлөлүк зомбулук учуру катталса, 2020-жылдын январь-март айларында бул көрсөткүч 65% га өскөн, тактап айтканда 2219 учур катталган. Өзгөчө абал режиминин шарттары абалды курчутту. Зомбулукка дуушар болгон аялдар коопсуз жакка же ата-энесиникине, кризистик борборлорго жете албай жатышат. Аялдар 24 саат бою агрессордун жанында калууга дуушар болуп, үй-бүлөлүк зомбулукка кабылышууда. Азыр карантин маалында соц.кызматтар онлайн режиминде гана иштеп,жардам көрсөтүп жатышат."

Гендердик-сезимтал журналистика боюнча тренингге катышуу формасы.

Гендер-сезимтал журналистика боюнча катышуунун кызыктыруу формасы.

Атыр Абдрахматова Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы болуп шайланды

Атыр Абдрахматова Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы болуп шайланды

Гендердик теңчиликти илгерилетүүнүн Cтандарттык модели

Гендердик теңчиликти илгерилетүүнүн Cтандарттык модели

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети 2030-жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүүнүн Улуттук стратегиясынын жана 2022-2024-жылдарга иш-аракеттердин улуттук планынын долбоорлорун коомдук талкууга койду.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети 2030-жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүүнүн Улуттук стратегиясынын жана 2022-2024-жылдарга иш-аракеттердин улуттук планынын долбоорлорун коомдук талкууга койду.